feature-top

ТХБ-Г Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаанд интеграцчилах арга зүй

Гарын авлагын зорилго нь ТХ, ТХБ, ТХЗ-ын үзэл баримтлалын мөн чанар, ТХЗ-д хүрэх суралцахуйн зорилго, ТХ-ийн гол агуулга, сэдвүүд, арга зүйн хандлагыг багш нарт цэгцтэйгээр ойлгуулж улмаар хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, сурах бичгүүдийг дээрх үзэл баримтлалын үүднээс нягтлан судлуулж, тэдгээрт тусгагдсан ТХБ-ын агуулга, тогтвортой байдал (ТБ)-ын цогц чадамжийг ТХЗ-д хүрэх агуулга, арга зүй болгож хувирган сургалт ба сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаандаа интеграцчилж болохыг харуулах, дидактик нэгжээ томсгон хичээлээ төлөвлүүлж, туршуулах замаар ТХ, ТХБ, ТХЗ-ын хэл (SD/ESD/SDG literacy)-д тайлагдах сэдэл төрүүлж, боловсролын хөгжлийн шинэ алсын хараанд чиглүүлэн өөрсдийн үйлээ тохируулан өөрчилж, ТХЗ-ын бодит хэрэгжилтийг дэмжих итгэл үнэмшил төрүүлэхэд оршино.

Файлууд (11):

1_buleg.pdf
2_buleg.pdf
3_buleg.pdf
4_1_buleg.pdf
4_2_buleg.pdf
4_3_buleg.pdf
4_4_buleg.pdf
4_5_buleg.pdf
4_6_buleg.pdf
4_7_buleg.pdf
5_nomzui.pdf
Нийтэлсэн:      Огноо: 2018-12-19 10:38:34 Уншсан тоо:  8101

Таг:

Ангилал: Цэс-Ном, хэвлэмэл материалууд

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.