profile-image

Алтангэрэл Дүүриймаа

duuriimaa@itpd.mn

Нийтэлсэн сайн туршлагууд

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ АГУУЛГЫН ҮЗЭЛ САНААГ “НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ”-НД БАРИМТЛ ...

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ АГУУЛГЫН ҮЗЭЛ САНААГ “НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ”-НД БАРИМТЛАХ НЬ” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

"БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ" СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

"БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ" СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

ТХБ-ЫН АСУУДЛЫГ ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙД ҮНДЭСЛЭН, СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУСГАН Х ...

ТХБ-ЫН АСУУДЛЫГ ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙД ҮНДЭСЛЭН, СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУСГАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ЦӨЛЖИЛТИЙГ СААРУУЛАХАД ГАЗАРЗҮЙН БАГШИЙН ОРОЛЦОО МОДУЛЬ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ЦӨЛЖИЛТИЙГ СААРУУЛАХАД ГАЗАРЗҮЙН БАГШИЙН ОРОЛЦОО МОДУЛЬ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХ ТААТАЙ ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ

СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХ ТААТАЙ ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.