тогтвортой хөгжилд манай цэцэрлэгийн оролцоо

Ирээдүйн хөгжлийг бид бүтээлцэнэ. Манай цэцэрлэг нь ирээдүй хойч үеийнхээ хэрэгцээг ханган боломжийг цаг алдалгүй хүүхэд бүрт хүргэхийг хичээн ажиллаж байна. Чанартай боловсрол, хүүхдийн чөлөөт сэтгэхүйг хөгжүүлэх, ......