Үрсэлгээ

Хүүхдийг хөдөлмөрт сургах.Эрүүл хүнс, хүнсний ногоо хэрэглэж байх ёстойг ойлгуулах