Зөвлөх багш нарын туршлага

Дизайн технологийн бүтээн байгуулалт

Ж.Энхбаатар Говь-Алтай аймгийн 3 дугаар сургуулийн технологийн багш d_mainaa@yahoo.com

Хичээлийн агуулгыг интеграцичлан бүтээлч эрэлхийллийн арга барилаар суралцагчдын “Бүтэ ...

Я.Сэлэнгэ. Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын IV сургуулийн дизайн технологийн багш sakura.bm90@gmail.com

Хөлөгт тоглоомын аргаар хүүхэд нэг бүрийг сургах арга зүй, технологи

Ж. Өнөржаргал Баянзүрх дүүргийн “Глобал” Иннова сургуулийн дизайн технологийн багш atp_unurjargal@global.edu.mn

Хэрэгцээнд суурилсан технологи

Н. Оюунбилиг, Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 87 дугаар сургуулийн зураг зүй, дизайн технологийн багш oyunbileg_loyts@yahoo.com

Мэдээллийн технологид суурилсан цахим бие даалтын хэлбэрээр хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арг ...

Д.Нарантуяа Дархан-Уул аймаг, “Оюуны Ирээдүй” цогцолбор сургууль, зураг зүй, технологийн багш d_naraa1225@yahoo.com

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.