Зөвлөх багш нарын туршлага

Үйлийн судалгааны аргыг сургалтад ашиглах нь

Л.Эрдэнэчимэг Ховд аймгийн Дуут сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн түүх, нийгмийн ухааны багш

Бүлгээрээ судалгаа хийх арга

Н. Эрдэнэбилэг Нийслэлийн “Шавь” цогцолбор сургуулийн нийгмийн ухааны багш

Хамтын хичээл

Б.Цэцгээ Нийслэлийн Багануур дүүргийн “Боловсрол” цогцолбор сургуулийн түүх, нийгмийн ухааны багш tsetsegjims64@gmail.com

Түүх нийгмийн ухааны хичээлээр оюуны зураглал ба бүтээлч сэтгэлгээний арга хэрэгслийг эз ...

Т.Цэвэгмэд Увс аймаг, Өмнөговь сумын 1-р сургууль, түүх нийгмийн ухааны багш gerelt@yahoo.com

Карт ашиглах арга зүй

Ц.Оюунбилиг Ховд аймгийн I сургуулийн Түүх-газар зүйн багш ts.oyunbileg2017@gmail.com

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.