Зөвлөх багш нарын туршлага

Залуу багш нарыг багшлах ажилд чиглүүлэх нь

Г. Нарангэрэл Нийслэлийн 20 дугаар сургуулийн сургалтын менежер gnarangerel2005@gmail.com

Чадвартай багшаас чадамжтай сурагч

Г.Лхамноржин Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум 2 дугаар сургуулийн сургалтын менежер ganzoriglhamnorjin@gmail.com

“Зөвлөх”, “Тэргүүлэх” зэрэгтэй багш нарын манлайлах аян

Н.Маравжаа Ховд аймгийн Чандмань сумын сургууль сургалтын менежер chandmani9067@gmail.com

Нэг хэрэглэгдэхүүнийг 1-5 дугаар ангид агуулгын залгамж холбоотойгоор дахин хэрэглэх боло ...

А. Бямбасүрэн Нийслэлийн лаборатори 20-р сургуулийн сургалтын менежер byambaa730629@gmail.com

Эцэг эхийг сургалтын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах нь

Б. Булгамаа Говь-Алтай аймгийн 3-р сургуулийн сургалтын менежер bulgamaa99@mail.ru

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.