Зөвлөх багш нарын туршлага

“Ном дотор зам бий” бага ангийн сурагчдыг номд дуртай болгох арга зүй

Ц.Уранцэцэг Дархан-Уул аймгийн “Оюуны ирээдүй” цогцолбор сургууль бага боловсролын багш uranaa_ts0909@yahoo.com

“Самбар төлөвлөлт”- өөр хүүхдийг хөгжүүлэх нь

Д. Урантуяа Сүхбаатар аймгийн 1 дүгээр сургуулийн бага ангийн багш

Цагаан толгойн үед уншуулж сургадаг арга

М. Сувданцэцэг Говь-Алтай аймгийн 3 дугаар сургуулийн бага ангийн багш

Номын анд цаг

Ч.Сувдаа Дорнод аймгийн Хан-Уул цогцолбор сургуулийн бага боловсролын багш

Сурагчдын ярих чадварыг хөгжүүлж, чадваржуулах нь

Д. Пүрэвсүрэн Говь-Алтай аймгийн нэгдүгээр сургуулийн бага ангийн багш

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.