Зөвлөх багш нарын туршлага

Багаар ажиллаж сурцгаая

Д.Тунгалаг Орхон аймгийн лаборатори VIII сургуулийн биеийн тамирын багш

Сурагч нэг бүрийг чадваржуулан суралцуулах “Чадварын тайлан”

Б.Буянтогтох Увс аймгийн 2 дугаар сургуулийн биеийн тамирын багш buyabataa817@gmail.com

Хүүхдийг хоцрогдолгүй жигд сургах нь

Ш.Эрдэнэчимэг Өвөрхангай аймгийн 4-р сургуулийн бага ангийн багш Erdkaa1199@gmail.com

Сэдэлжүүлэлтийг бүтээлчээр төлөвлөснөөр сурагчдын авьяасыг нээн хөгжүүлэх нь

Ч. Энхтуяа Нийслэлийн 1 дүгээр сургуулийн бага ангийн багш enkhtuyaa.chim@school1.edu.mn

Даалгаврын сан ашиглан хүүхдийг хөгжүүлэх нь

Д.Энхжаргал Дорнод аймгийн “Хан-Уул” цогцолбор сургуулийн бага боловсролын багш

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.