Зөвлөх багш нарын туршлага

Уран зохиолын материал ашиглан хөгжүүлэх сургалтын технологи

Ш.Мара Баян-Өлгий аймгийн 1-р сургуулийн гадаад хэлний багш ms.shanas@mail.ru

“Судлагдахууны бүтээлийн сан” арга

Н.Батжаргал Нийслэлийн 28 дугаар сургуулийн Орос хэлний багш batjargal.2833@gmail.com

Хүн-Орчин хичээлээр сурагчдын сурах арга барилыг хөгжүүлэх нь

Ш.Энх-Амгалан. Нийслэлийн Багануур дүүргийн “Боловсрол” цогцолбор сургуулийн бага боловсролын багш aamaa_sh@yahoo.com

Эцэг эх-Сургууль-Багшийн хамтын ажиллагаа

Г.Эрдэнэчимэг, Нийслэлийн ЕБ-ын 23 дугаар сургуулийн нийгмийн ажилтан anudari605@gmail.com

Биологийн хичээлээр бичил судалгааны ажил хийх замаар сурагчдын мэдлэг чадварыг нэмэгдү ...

Д. Мөнхтуяа. Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, “Шинэ Эрин” сургуулийн биологийн багш Munkhtuya@newera.edu.mn

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.