“ЦЭНГЭГ УСНЫ НӨӨЦ, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТӨВ” УТҮГ

БОАЖЯ-ны харъяа “Цэнгэг Усны Нөөц, Байгаль Хамгаалах Төв” УТҮГ нь Монгол орны цэнгэг усны нөөцийг хамгаалах, байгаль орчны бохирдол, доройтлын шалтгаан, үр дагаврыг орчин үеийн шинжлэх ухааны арга зүйн түвшинд судлан тодорхойлох, цэнгэг усны нөөц, байгал хамгаалах талаар УИХ, Засгийн газраас гаргах бодлого, шийдвэрт шинжлэх ухааны үндэслэлийг гаргах, бүх нийтэд Экологийн боловсрол олгох зорилго бүхий эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны төв байгууллага юм.