“ЦЭНГЭГ УСНЫ НӨӨЦ, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТӨВ” УТҮГ

БОАЖЯ-ны харъяа “Цэнгэг Усны Нөөц, Байгаль Хамгаалах Төв” УТҮГ нь Монгол орны цэнгэг усны нөөцийг хамгаалах, байгаль орчны бохирдол, доройтлын шалтгаан, үр дагаврыг орчин үеийн шинжлэх ухааны арга зүйн түвшинд судлан ......