Цэс-Бодлогын баримт бичгүүд

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал -2030

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал -2030-ыг Улсын Их Хурлын 2016 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн 19-р тогтоолоор баталсан бөгөөд үндсэн 4 чиглэлээр зорилтуудаа тодорхойлж 3 үе шаттайгаар 2030 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр то ......

Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Засгийн Газрын 2016 оны 01-р сарын 11-ний өдрийн 35-р тогтоолоор баталсан. Энэхүү үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Ногоон хөгжлийн бодлогын страт ......

Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлого

Монгол улсын ногоон хөгжлийн бодлогыг Улсын Их Хурлын 2014 ны 06-р сарын 13-ны өдрийн 43-р тогтоолоор баталсан бөгөөд ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал, зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлсон.

Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилго

Энэхүү вэбсайтыг Швейцарийн хөгжлийн агенлагийн санхүүжилтээр бүтээв. © 2019 БАГШИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИНСТИТУТ. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.